PROCESSEN FÖR RÖRINFODRINGEN

Från planering till slutförande med konsekvens

USP’S

Ett komplett system för rörinfodring levererat av Repiper

Repiper vill genom lönsam tillväxt utmana och utvecklas som en ledande nischaktör i reliningbranschen. Genom innovativa lösningar och en ökad kunskapsspridning kan Repiper bidra till framtidens hållbara stamrenoveringar.

Vi säljer våra produkter genom återförsäljare, som i sin tur erbjuder entreprenörer att bli utvecklingskund och använda Repiper Step by Step metoden för att relina/renovera avlopp i fastigheter.

Återförsäljare

Step by Step

Utvecklingspartner

Fallexempel

Framgångssaga – Allens Plumbing på Hawaii

Stapla upp reliningjobb genom att fokusera på vertikala installationer

VÅRA LÖSNINGAR

De kompletta lösningarna för rehabilitering av Repiper

Repiper är ett privatägt företag som bildades 2009 och har sitt huvudsäte i Göteborg. Repiper är sprunget ur två svenska uppfinnares idéer, som de har samlat på sig under 30 år i branschen. Idag utförs relinings-installationer med hjälp av våra verktyg och andra produkter i flera länder runt om i världen.

Lär dig mer om våra produkter genom att titta på filmerna nedan!

PJS-Tool

Underlättar installation av grenförstärkningar i avloppssystem.

Läs mer

Reliningkopplingar

Säkra lösningar för att koppla ihop relinade ledningar, med ej relinade ledningar.

Läs mer

Case Study

Pipelining Technologies

READ FULL CASE STUDY

Case Study

Pipe Lining Company

Case Study

Pipe Lining Company

Stacking up relining jobs by focusing on vertical installations

READ FULL CASE STUDY

Case Study

Pipelining Technologies

KUNSKAPSNAV

Lär dig om allt från våra intressanta bloggar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elit.

Missa inte chansen att arbeta med Repipers verktyg och produkter!

Företag från hela världen använder våra verktyg vid relining!