Repiper’s
Step by step

VÅRA FÖRDELAR

Viktiga fördelar jämfört med traditionella metoder

Affordability
Kostnadseffektiv
Info
Låg risk – misstag är hanterbara och överkomliga
Home
Mindre störningar för hyresgästerna
Trash
Mindre avfall
Bend
Samma livslängd som ett nytt rör
Long-sightedness
Skalbar
User-friendliness
Erfaren kundtjänst med hög kompetens

STEG 1

Infodra den
Vertikala Avloppsstammen

Med början från botten dras ett sektionsfoder, som är impregnerat med en härdplast på plats i stammen. Med hjälp av lufttryck och ånga härdas fodret, det placeras under den första horisontella grenanslutningen från lägenhet. När fodret väl är på plats och plasten härdar, resulterar det i en första fristående rörsektion i den gamla.
Step
Step

STEG 2

Infodra
Grenfoder

Grenrören är avloppssystemens mest sårbara punkter och de är ofta orsaken till läckage. Genom att använda en grenrörs formad liner och Repipers patenterade införingsverktyg förstärks grenröret, samt överlappar det tidigare vertikala fodret, vilket ger en sömlös anslutning mellan de horisontella och vertikala rören. Inga skarvar mot vattenflödet.

STEG 3

Infodra
Grenledningen

Grenledningen renoveras genom att kombinera teknikerna för stam och grenrörsinfodringen och utförs i flödesriktningen.. Dimensionerna på röret i grenledningen är normalt mindre än i resten av avloppssystemet. Därför kräver infodring av grenledningen noggrann planering och gott hantverk för att säkerställa ett högkvalitativt resultat. Repipers Red Hot backshooter är ett utmärkt verktyg som gör det bekvämt och kostnadseffektivt att infodra de korta och snäva rörsektionerna som överlappar den T-formade linern från den vertikala stammen.
Step
Step

STEG 4

Infodra
Huvudavloppet

När byggnadens avloppsstammar och grenledningar har renoverats slutförs arbetet med att fodra huvudledningen, som går genom byggnaden till stadens avloppsnät. Huvudledningar påverkas ofta av marksättningar, förskjutningar och intrång av trädrötter. Detta leder till läckage av orent avloppsvatten till grundvattnet om det inte underhålls på rätt sätt. Repiper har mycket kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig och dina kunder effektivisera denna process. Det ska inte vara samma kostsamma process som att infodra på gatan, brunn till brunn.

Missa inte chansen att arbeta med Repipers verktyg och produkter!

Företag från hela världen använder våra verktyg vid relining!

VÅRT CERTIFIKAT

Repipers metod är
RISE certifierad

RISE certificate

VÅRA VERKTYG

Repiper förser dig med en systemlösning innehållande verktyg och metod för att ge dig och dina kunder ett bättre alternativ

Rehabilitering av avloppsrör i byggnader är ett växande behov. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upptäcker fördelarna med att rehabilitera sina föråldrade avloppsrör istället för att byta ut dem, vilket sparar både tid och pengar.

Om du vill utöka din verksamhet och erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella metoder, är att arbeta med Repiper det överlägset mest kostnadsseffektiva,

konsekventa och säkra sättet till framgångsrik och lönsam rehabilitering av avloppssystem i byggnader.

Metoden bygger på den kunskap som uppfinnarna samlat in under 40 års arbete med avloppssystem och är ett lönsamt alternativ till traditionella metoder, för såväl tillståndshavaren som slutkunden.

VÅRT AVTAL

Och vi hjälper dig varje steg på vägen

Ett Repiper-avtal innehåller tillgång till följande:

  • Rätten att använda repiper på en specifik geografisk marknad.
  • Användning av repipers patenterade specialverktyg.
  • Repiper-certifierad slutprodukt.
  • Teknisk support relaterad till installationerna och repiper metoden.
  • Utbildning och praktisk träning i den utsträckning som behövs för att utföra säkra och lönsamma installationer.
  • Utrustning och certifierat material, speciellt konstruerade för rehabilitering av avloppsrör i byggnader.
  • Kontinuerlig teknisk utveckling.
Repiper at work

Repiper at work

VÅR UTBILDNING

Utbildning

Repiper erbjuder utbildning på plats från vår erfarna personal samt projektplanering. Vi har bred kunskap, inte bara om våra produkter utan också hur vi använder Repiper Step-By-Step metod på fältet för att utföra arbete medan du tränar ditt team för att uppnå framgång.

Praktik i din verkstad är viktigt, men vi vet skillnaden mellan demo och arbete.

Som Repiper-Systemåterförsäljare / Utvecklingspartner kommer du att vara en del av ett team som sträcker sig världen över, där vi utbyter kunskap och erfarenhet. Du kommer också att få tillgång till pedagogiska utbildningsvideor och material på vår webbplats som är tillgängliga för dig med en inloggning när som helst.